Storbyopprør for FNs atomvåpenforbud

SV leder an i et pågående storbyopprør for å få regjeringen til å slutte seg til FNs atomvåpenforbud fra 2017, ifølge Klassekampen. Mens Stortinget sier nei, vedtar Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø støtte til FNs atomvåpenforbud. Høyre trekker på skuldrene av vedtakene.
– Vi har en regjering som ikke vil at Norge skal være på rett side i den internasjonale kampen mot atomvåpen. Når staten ikke gjør sitt, må byene ta ansvar, sier Pål Julius Skogholt, gruppeleder for SV i Tromsø. Norge var blant landene som i 2013 tok initiativ til å begynne forhandlinger om et forbud mot atomvåpen. Forbudet ble forhandlet ferdig i 2017. 70 stater har undertegnet avtalen, og 22 har ratifisert den. Når 50 land har ratifisert avtalen, trer den i kraft. Ingen Nato-land har undertegnet forbudet.