Nyheter:

Storbritannia gir Sea King-helikopter i gave til Forsvaret

Storbritannia ønsker å gi noe tilbake som takk for at britene i 50 år har fått øve med sin helikopterskvadron Clockwork i Indre Troms.

Torsdag 14 februar skal Storbritannias ambassadør Richard Wood avduke et Sea King-helikopter på sokkel på Bardufoss flystasjon.

– På vegne av Forsvaret, Luftforsvaret og Bardufoss flystasjon setter jeg stor pris på denne gaven fra våre nære allierte. Det viser at forholdet mellom våre to nasjoner fortsatt er nært og tett. Deres tilstedeværelse bidrar til den norske målsettingen om økt alliert tilstedeværelse i nordområdene, sier sjefen for Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland.

CLOCKWORK

Siden 1969 har Royal Navy og etter hvert Joint Helicopter Command gjennomført sin vintertrening på Bardufoss. Høsten 2016 åpnet de nye fasiliteter på Bardufoss flystasjon til administrasjon, messebygg, forlegning og hangarer.
Daværende sjef for Joint Helicopter Command, generalmajor Richard Fenton uttalte under åpningen at de nye byggene gir muligheter for 25 år til med arktisk trening, så fremt britene får nødvendig vertslandsstøtte på Bardufoss.

– Vi får trent på å fly i tett snøvær og bitende kulde, og vi får forflytte norske hærstyrker. Bardufoss flystasjon anser oss som sin egen avdeling, sa Fenton.

Oberstløytnant David West – som de to siste årene har vært sjef for Clockwork – mener det er flere fordeler ved å trene og ha øvelser i Nord-Norge.

– Det å trene med helikopter i arktiske forhold er enklere, billigere og bedre enn å trene i omgivelser preget av sand og støv. Dette fordi sand og støv over lengre tid vil medføre stor slitasje på materiellet, noe snø og vann ikke gjør i samme grad.

Avdukingen på Bardufoss vil skje torsdag 14. februar klokken 15.00.