Debatt:

– Stol på Nato

Hærledelsen går i lobbyfella: Overdriver egne svakheter for å tvinge frem reaksjon i opinionen og hos politikerne, skriver kommentator Aslak Bonde.

Publisert Sist oppdatert

Forskeren Asle Toje har sammen med det amerikanske analyseselskapet Acertas Analytics laget en rapport for hærledelsen der det stilles spørsmålstegn ved om Nato vil hjelpe oss i en krigs- eller krisesituasjon. Det tegnes scenarioer der opp til 500 nordmenn må dø før våre allierte i det hele tatt bestemmer seg for å hjelpe oss, og det beskrives situasjoner der Norge kan komme til å bli nedstemt i Nato-rådet når vi ber om å få aktivert artikkel fem.

Aslak Bonde,&nbsp;<SPAN style=&#34;COLOR: &#34;>kommentator</SPAN>
Aslak Bonde, kommentator

Realiteten er at Nato er død som forsvarsallianse i det øyeblikk et medlemsland – stort eller lite – skulle be om assistanse og ikke får det. Da gjelder ikke lenger den sikkerhetsgarantien som alliansen er bygget på, og alle de andre medlemslandene vil vite at heller ikke de kan stole på at artikkel fem vil bli aktivert i en krisesituasjon for dem.

Nato er død som forsvarsallianse i det øyeblikk et medlemsland – stort eller lite – skulle be om assistanse og ikke får det

Formelt sett er det derfor ingen tvil om at vi kan stole på at Nato vil komme oss til unnsetning, dersom vi ber om hjelp. Hærledelsen skaper unødig tvil og uro ved å bruke Tojes rapport. Samtidig er det lett å skjønne hvorfor den gjør det. Hensikten er å få fortalt politikerne og folket at vi må få et sterkere landforsvar slik at vi blir litt mindre avhengig av hjelp fra andre. Vi må i større grad kunne forsvare oss selv. Dersom vi ikke har kapasitet til på egen hånd å slå tilbake mot små fiendtlige operasjoner, kommer vi også opp i store politiske dilemmaer. Vi kan få under hånden-beskjed fra våre allierte om at vi skader forsvarsalliansen, dersom vi ber om at artikkel fem blir aktivert. Dermed kan norske politikere føle seg presset til å late som om et angrep på oss er noe annet – en begrenset terrorhandling, for eksempel.

Risikoen for å havne i slike dilemmaer blir mindre, jo større egen forsvarskapasitet vi har. Hærsjefen har veldig gode poenger. Hans problem er at han som så mange andre lobbyister overspiller og dermed mister overbevisningskraft. Det er med ham som alle arbeidstagerorganisasjonene som i lønnsforhandlinger og streikesituasjoner forteller hvor utrolig hardt og lite lønnsomt arbeid de har, for så etterpå å klage over at de har så dårlig omdømme at det går utover rekrutteringen.

Hærsjefen har veldig gode poenger. Hans problem er at han som så mange andre lobbyister overspiller og dermed mister overbevisningskraft