Debatt:

Stø kurs

​ Neste skritt på veien mot et stående sjøforsvar blir å få det vi har til å virke.​

Publisert Sist oppdatert
Lars Saunes&nbsp;<BR>
Lars Saunes 

Vi tilføres nå ressurser, og for første gang er hele den operative strukturen finansiert. Det er også gledelig å kunne konstatere at Kystjegerkommandoen skal opprettholdes som konvensjonelle avdelinger i Sjøforsvaret. Jeg er også svært tilfreds med at Stortinget har besluttet å øke personellrammen slik at vi nå kan bygge opp den femte fregattbesetningen og den femte minerydderbesetningen.

Allerede neste år vil vi se effekten av større reservedelslager og den vedtatte endringen av personellrammen.

Sjøforsvaret blir mer robust. Min målsetning er å øke aktiviteten frem mot 2020, slik at vi når Natos minimumskrav. Fra 1. januar bytter Generalinspektøren for Sjøforsvaret navn til Sjefen for Sjøforsvaret. Den nye sjefen vil få et helhetlig ansvar som styrkesjef, lokalisert på Haakonsvern. Et felles taktisk ledelseselement vil styrke den operative ledelsen av Sjøforsvarets enheter i fred, krise og krig. Kystvaktens ledelse videreføres på Sortland og ivaretar den fredsoperative daglige virksomheten derfra.

Det er også gledelig at Langtidsplanen godkjenner bygging av nye undervannsbåter og nye kystvaktfartøy. Disse vil bli viktige for å håndtere situasjoner i hele konfliktspekteret, langt inn i fremtiden. Stortinget vedtok også å fase ut Skjoldklasse korvetter når F-35 har en tilstrekkelig overlappende kapasitet med JSM. Dette vedtaket må vi se i sammenheng med den langsiktige utviklingen av Sjøforsvaret. Ny teknologi utvikles i et eksponentielt økende tempo. Dette åpner muligheter som ikke eksisterer i dag.

Vi må derfor starte utredningen av Sjøforsvarets overflatekapasitet i 2025–2040-perspektivet allerede nå.

Jeg vil benytte anledningen til å ønske alle Sjøforsvarets ansatte en riktig god jul. Uten deres pågangsmot og kreativitet ville vi aldri fått til det vi nå har oppnådd. Takk for en imponerende innsats.