Stiller spørsmål om personellflukt

Stortingsrepresentant Wilfred Nordlund (Senterpartiet) har sendt skriftlig spørsmål i Stortinget til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen om frykten for personellflukt på Andøya og hvilke operative konsekvenser det vil ha. Dette er spørsmålet: «Er statsråden beredt til å ta ytterligere grep for å forhindre personellflukt som gir manglende levering av tokt med maritime overvåkningsfly (Orion) ved 333 skvadronen på Andøya med dertil fare for mangelfull norsk overvåkning og beredskap i nordområdene?»