Stenger adgang for sivile

Porsangmoen blir hermetisk lukket for sivilister.
– Det er ikke holdbart at sivile skal trafikkere leiren slik som i dag, for å komme videre til Hálkavárri skytefelt, sier oberst Jørn Erik Berntsen til iFinnmark.
Han er plasskommandant på Porsangmoen og leder arbeidet med å etablere nye Finnmark landforsvar med base på Porsangmoen. Allerede har et titalls stormpanservogner blitt flyttet til Porsangmoen.
I januar kommer også 150 soldater, grenaderer og befal som skal håndtere disse i den nye pansereskadronen som starter sin tjeneste på Porsangmoen.