Stemmen til forsvarssjefen

Brigader Ingrid Gjerde begynner i august i ny jobb hos forsvarssjefen.

Publisert Sist oppdatert

​Ingrid Gjerde blir talsperson, og tar over jobben etter brigader Dag Aamodt. Hun blir dermed nestkommanderende i Forsvarsdepartementets kommunikasjonsenhet (FD KE).

Spennende. – Jeg har jobbet to år på kommunikasjonssiden i Forsvaret, forteller brigader Ingrid Gjerde til Forsvarets forum.
I 2003 til 2004 var hun assisterende talsmann
  for forsvarssjefen, og ble med videre da det ble etablert felles strategisk ledelse i FD.

– Som leder opplever jeg at jeg har vært tett på mediene og vet hva de ønsker, sier Gjerde.

– Hva tenker du om stillingen du skal inn i?

– Jeg synes dette er kjempespennende. Kommunikasjonsfeltet er både interessant og morsomt og jeg gleder meg til å jobbe med en herlig gjeng. Spennet mellom det militærfaglige og politiske har alltid interessert meg.

– Tar du et karrieresteg sidelengs?

– Jeg går til en stilling med interessante oppgaver, tenker jeg.

– Hva blir er den viktigste oppgavene for deg i FD KE?

– Det blir viktig å få vise frem hvordan samfunnsoppdraget til Forsvaret blir løst.

– Hva mener du er hovedoppgavene til FD KE i forhold til mediene?

– Vi har en informasjonsplikt om forsvar og forsvarssektoren. Jeg er veldig opptatt av at samfunnet og mediene skal møte sjefene og eller fagpersonene. Det er en viktig jobb for FD KE at det er de riktige personene som møter mediene. Det finnes det mange gode eksempler på. Jeg synes det er viktig ikke å skyve kommunikasjonsfolkene fremfor seg i alle saker, men de er likevel viktige rådgivere for organisasjonen.

Gjerde gir seg som stabssjef i Hæren tidlig på høsten. Hun sier mye er ugjort i Hæren for hennes del ennå.

– Kommer du til å savne Bardufoss.

Ja, både oppgavene, kollegene og ikke minst naturen her.

Erfaren. Kommunikasjonssjef
Ingrid Dåsnes sier dette om ansettelsen av Gjerde:

Gjerde blir en av fem militært ansatte. I tillegg består FD KE av åtte sivilt ansatte kommunikasjonsrådgivere.

– Blir hun talskvinne hos forsvarssjefen?

– Vi bruker ikke den terminologien. Man blir talsperson hos forsvarssjefen.

– Hva er det viktigste med jobben hos forsvarssjefen?

– Det viktigste blir å lede det strategiske kommunikasjonsarbeidet i Forsvaret. For å inneha den jobben må man ha god forståelse for hva Forsvaret betyr for samfunnet og hvilken rolle Forsvaret har.

– Hvor viktig var det å få en kvinne i den jobben?

– Kjønn var ikke viktig for oss. Det var kvalifikasjonene som var avgjørende. Gjerde har kompetanse på mange områder, og er solid innen kommunikasjon, sier Dåsnes.

Veteran. Gjerde har operativ erfaring fra Hæren og Telemark bataljon og har gått gradene i Forsvaret. Hun ble uteksaminert fra krigsskolen i 1992, tok stabsskole i 2003 . Hun ble første kvinnelige sjef for Garden og var senere elev ved US Army War College i 2013. Senere ble hun sjef for Krigsskolen og sist stabssjef i Hæren.

Hun var sjef for den norske kontingenten i Afghanistan i 2011 og hadde fra før operativ erfaring fra Libanon og Bosnia-hervegovina.

Gjerde begynner i jobben over sommerferien, i midten av august.

Hun overtar etter brigader Dag Aamodt som skal til ny jobb i Natos treningskommando i Northfolk (Allied Transformation Command).

Gjerde er i militære kretser vært nevnt som mulig forsvarssjef, men det spørs om det nå går, siden hun tar et gradssteg sidelengs, fra brigader til brigader – og ikke grads-messig rykker oppover.

Glade i FST. – Jeg er glad for at Ingrid Gjerde blir talsperson for Forsvaret, sier generalløytnant Erik Gustavson, sjef for Forsvarsstaben. 

– Hun er godt kvalifisert og har god militær bakgrunn for å gjøre jobben. Hun har gode kunnskaper om Forsvaret og er vant til å være i media.