Statsbudsjettet: Hemmelighetsfull forsvarsminister

Forsvarsministeren ønsker selv å dra til Rusta leir på Bardufoss når forslag til statsbudsjett skal legges frem. Men ingen vil si hvorfor han drar akkurat dit.

Publisert Sist oppdatert

Mandag legges regjeringens forslag til statsbudsjett fram. Ofte velger statsråder og statssekretærer å reise til forskjellige plasser av landet for å presenteres sin del av budsjettet. Spesielt dersom man har med seg gode nyheter i dokumentmappen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har valgt seg Bardufoss denne gangen. Blant annet ligger Hærstaben plassert her. Forsvarets forum har vært i kontakt med flere kilder for å få vite hvorfor Bardufoss er valgt, men ingen ønsker å si noe mer enn å bekrefte at ministeren kommer og at han senere på dagen skal besøke US Marines på Setermoen.


Hvilken nyhet? Vi spurte kommunikasjonsenheten i Forsvarsdepartementet om de kunne antyde noe om hvorfor Bakke-Jensen reiser til Bardufoss for å si noe om budsjettet? Snakker vi helikopter, nyheter om Hæren eller er det de nye boligene som Forsvarsbygg har åpnet på Setermoen han skal vise fram?

Forsvarsministeren vil presentere statsbudsjettet og senere dra til Setermoen

- Forsvarsministeren vil presentere statsbudsjettet og senere dra til Setermoen, var alt de ville si til Forsvarets forum torsdag.

Heller ikke de som jobber med kommunikasjon i Hæren ønsker å si noe om besøket
annet at sjef Hæren, generalmajor Odin Johannessen, ikke vil være til stede. Sjef for Brigade Nord, brigader Lars Lervik, vil representere Hæren under fremleggelsen på Bardufoss.


Lekkasjer. En del lekkasjer om statsbudsjettet er allerede kjent gjennom media. Når det gjelder forsvarsbudsjettet så har Aftenposten skrevet at regjeringen vil styrke objektsikringen totalt med 535 millioner kroner: Politiet får 188,5 millioner og Forsvaret 346,5 millioner kroner ekstra, hvor 216,5 millioner går til Heimevernet.

Bakgrunnen for satsingen er Riksrevisjonens kritiske rapporter om manglende oppfølging av Stortingets pålegg om objektsikring etter terrorhendelsen 22. juli 2011, skriver Aftenposten.

HV-sjef og generalmajor Eirik Kristoffersen har ved flere anledninger uttalt at han har to klare prioriteringer:

1. So
ldater og trening er viktigere enn moderne utstyr.

2.
Han ønsker årlige øvinger for alle, for å knytte lag og tropper nærmere sammen, selv om det resulterer i kortere øvelser av to-tre dagers varighet.

Men ifølge kommunikasjonssjefen har HV ikke mottatt noen signaler om hva som eventuelt kommer HV til gode mandag.

Derfor kan vi ikke si noe om hvor mye vi eventuelt får og hva dette konkret skal gå til

– Vi vet ikke mer enn det som har stått media. Derfor kan vi ikke si noe om hvor mye vi eventuelt får og hva dette konkret skal gå til, sier oberstløytnant Per Gunnar Grosberghaugen, kommunikasjonssjef i Heimevernet.

– Men økt trening i områdestrukturen er vårt hovedbudskap og til det trenger vi mer
penger, sier Grosberghaugen.


Fornøyd. En annen lekkasje er at framtiden til Kystjegerkommandoen (KJK), som tidligere ble vurdert nedlagt, er nå avklart. Det meldte Fremover tidligere denne uka. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier til avisen at Kystjegerkommandoen vil bli værende på Trondenes i Harstad – og i samme form og størrelse som i dag.

Dette gleder selvsagt sjefen for Sjøforsvaret, kontreadmiral Nils Andreas Stensønes.

– Det oppleves som spesielt positivt at Regjeringen vil foreslå at KJK videreføres som en integrert del av Sjøforsvarets operative struktur, sier Stensønes.

Det oppleves som spesielt positivt at Regjeringen vil foreslå at KJK videreføres som en integrert del av Sjøforsvarets operative struktur

Hva forventer Stensønes ellers av statsbudsjettet?

– I første del av gjeldene langtidsplan var det fokus på å bygge grunnmur i Sjøforsvaret, herunder ta igjen vedlikeholdsetterslep og anskaffe reservedeler. Andre halvdel av perioden skal ha fokus på økt bemanning og aktivitet. Vår forventing er at regjeringen viderefører den positive utviklingen med finansiering av grunnmur, bemanning og aktivitet.  Vi forventer at dette reflekteres i kommende statsbudsjett, sier sjefen for Sjøforsvaret, som mener regjeringen så langt har fulgt opp gjeldene langtidsplan.

– Noe som må sies å være oppløftende.

Vår forventing er at regjeringen viderefører den positive utviklingen med finansiering av grunnmur, bemanning og aktivitet

I Luftforsvaret ønsker de ikke å kommentere noe før forslag til statsbudsjett er lagt fram mandag formiddag.