SSB frykter Solberg vil tøye budsjettregler

​Statistisk sentralbyrå (SSB) frykter at statsminister Erna Solberg i mange år fremover vil leve videre som et dårlig eksempel i budsjettpolitikken. Frykten står nedskrevet i SSBs årlige publikasjon Økonomisk utsyn, som ble lagt frem i går, skriver Aftenposten. Årsaken er at regjeringen i Granavolden-erklæringen vil «utrede og vurdere» om statens «gjenanskaffelser» kan gjøres ved å ta penger direkte fra Oljefondet. Aktuelle store «gjenanskaffelser» er å erstatte fregatten KNM Helge Ingstad og å bygge nytt regjeringskvartal. Disse milliardanskaffelsene vil i så fall ikke komme frem på utgiftssiden i statsbudsjettet.