Sprengte for nær Bastøy fengsel

Mineryddingskampanje i Oslofjorden resulterte i sprengningsskader på Bastøy fengsel for nærmere en halv million kroner.

Publisert Sist oppdatert

Ikke mindre enn 62 britiske sjøminer fra siste verdenskrig ble tilintetgjort av Minedykkerkommandoen i det som ble kalt Operasjon Østerled. Dette var miner som lå i et ankringsområdet utfor Horten, og som representerte en fare for blant annet tankskip. Men detonasjonene er trolig årsaken til at kirken og administrasjonsbygget på Bastøy har fått sprekker i murpussen.

– Ja, disse sprekkene i murpussen var vel en sideeffekt av vårt arbeid. Vi sprengte i Bastøybukta og hadde kontakt med de inne på øya som sa de ikke registrert noe spesielt. Ved tidligere eksplosivryddinger har vi sprengt lenger ut, og da fikk vi grunnrystelser inn mot selve Horten, forklarer orlogskaptein Wiggo Korsvik, som jobber med eksplosivrydding på Forsvarets operative hovedkvarter.

Han var selv til stede de første dagene under aksjonen i vår og kan bare beklage at rystelsen har gitt skade på bygninger. Det var nemlig ikke jordskjelv i den aktuelle perioden som kan være årsak til sprekkdannelsen. Eiendomsforvalter Kari Gurholt i Statsbygg innrømmer at det kan være vanskelig å bevise at minesprengningene er årsak til mursprekkene:

– Det ene bygget var nylig rehabilitert utvendig, og vi hadde en diskusjon før vi sendte kravet til Forsvaret. Vi føler vi har vært moderate i kravet vårt, sier hun. 

Skadene vil søkes utbedret før vinteren kommer.Oslofjorden har fortsatt fire-fem
større minefelt som er vanskelige å rydde i – ganske enkelt fordi det er stor båttrafikk og kort vei til bebyggelse. Sjøminene inneholder gjerne mellom 300 og 500 kilo TNT sprengstoff, og kan fortsatt være farlige, særlig ved oppankring av fartøyer og på grunnere vann. Bare ved ryddesjauen i vår fant minerydderne 70 nye miner i indre del av Oslofjorden, og det er kjent at britene alene slapp drøyt 1500 bunnminer fra fly i dette området.

Hvor stor ryddeaktivitet det blir neste år, er Korsvik litt usikker på:

– Vi må først se på kostnadene og hva vi kan ta på oss. De siste årene har vi for eksempel ikke ryddet i Øst-Finnmark. Eksplosivrydding bør inn i statsbudsjettet som egen post, slik at oppdragene kan gå fortløpende – for ingen er interessert i å ha disse eksplosivene liggende. Selv om batteriene på tennmekanismene er ødelagt, vil et slag fra for eksempel et anker kunne få en mine til å ga av, sier Korsvik.

Han opplyser at det er sjelden det oppstår skader som følge av minerydding. Nå vurderer FOH om de skal dekke fakturaen fra Statsbygg på 437 287 kroner.

NB! Bastøy var opprinnelig en jordbrukseiendom, men ble tatt i bruk som hjem for futter med atferdsproblemer i 1900. Så var det behandlingssted for rusmisbrukere fra 1971, men er nok i nyere tid mest kjent som fengsel med rundt 100 innsatte. Statsbygg overtok øya i 2009.