Soldater trives godt

Både gutter og jenter trives godt i Forsvaret. Det viser tall fra Vernepliktsundersøkelsen for 2017. Blant jentene trives 85 prosent meget godt eller ganske godt. 81 prosent av guttene sier det samme. Soldatene er også spurt om mobbing og seksuell trakassering. Blant jentene svarer 16 prosent at de er blitt utsatt for seksuell trakassering. Totalt sier 6 prosent at de har vært utsatt for seksuell trakassering.