Strid om feriepenger

Skal HV-soldater ha feriepenger for tjeneste ut over verneplikten? Ja, mener Ombudsmannen for Forsvaret.

Publisert Sist oppdatert

Den årlige godtgjørelsen til de som tjenestegjør i HVs innsatsstyrke har blitt en juri- disk nøtt, etter at en soldat i innsatsstyrken har stilt krav om å få utbetalt feriepenger.

Anbefaling. Både HV-staben og arbeidsgiversiden i Forsvarsstaben mener den årlige godtgjørelsen ikke skal medføre utbetaling av feriepenger, men nå får soldaten støtte fra Ombudsmannen for Forsvaret:
– Dette er jo en prinsipiell sak som gjelder hele innsatsstyrken, og Ombudsmannen har derfor bedt om en ekstern juridisk betraktning. Vi har fått høyesterettsadvokat Lars Holo til å vurdere spørsmålet, og han mener det skal utbetales feriepenger av den årlige godtgjørelsen, men ikke av bonusen. Men vi kan ikke pålegge Forsvaret å betale, vi kan bare anbefale, sier Bjørn Gahre, som er jurist hos Ombudsmannen.

Han mener de nå har solid forankring for sitt syn.

Tidligere avvist. Hvor langt tilbake en utbetaling av feriepenger skal gjelde, er et spørsmål som også må vurderes nærmere. Tre år kan være normalt i økonomiske saker, men spørsmålet er også om kravet om feriepenger tidligere har blitt reist - og avvist. FST avviste tilsvarende krav både i 2012 og 2015.

Han viser til at Forsvarets forsøk på å gjøre bonusen skattefri i sin tid også ble underkjent av skattemyndighetene.

Ni millioner. HV-staben mener soldatene ikke er å regne som ansatte, og utbetalingen er en godtgjørelse:
Ved tjeneste etter Vernepliktsloven og HV-loven opptjenes ikke feriegodtgjøring fra Forsvaret. Når de ikke er tilsatt, faller de også utenom ferieloven, sier major Ken Egil Holen i driftsavdelingen for HVs styrkestruktur.

Brigader Trond Kotte, som er nestkommanderende i HR-avdelingen, sier de vil gå gjennom saken på nytt før de svarer Ombudsmannen.

En soldat i innsatsstyrken kan ha utbetalt rundt 30.000 i året for 25 dager tjeneste. Med en eventuell etterbetaling av feriepenger til 3000 mann utgjør det rundt regnet ni millioner kroner. Det er et betydelig beløp for Heimevernet. 


HV-løytnant Lars BuggeAarset.
HV-løytnant Lars Bugge
Aarset.
Powered by Labrador CMS