Soldatene på Rygge håper på bedre sanitærforhold når mannskapskasernen er renovert. Foto: Soldatnytt.
Soldatene på Rygge håper på bedre sanitærforhold når mannskapskasernen er renovert. Foto: Soldatnytt.

Mugg i dusjen

Standarden på mannskapskaserna var så dårlig at den måtte pusses opp. I mellomtiden er soldatene på Rygge plassert i en kaserne som er minst like dårlig.

Soldatene ved Rygge flystasjon har lenge slitt med dårlig kasernestandard, og da særlig med de sanitære forholdene. 

Nå renoveres kasernen soldatene skal bo på. Men mens mannskapskasernen pusses opp, må basetroppen bo på en minst like uholdbar befalskaserne.

Med én gang du åpner døren på befalskaserne 7 på Rygge, blir du slått av en kraftig lukt av mugg. Jo, høyere opp i bygget du går, desto sterkere blir lukten.

Basetillitsvalgt ved Rygge, Renate Melhus.
Basetillitsvalgt ved Rygge, Renate Melhus.

Siden 26. januar har troppen vært forlagt på befalskaserne 7. Kasernen ble bygget da Rygge flystasjon ble opprettet i 1952-1953, og brukes årlig som forlegning til aspirantene på opptaket til Luftforsvarets navigatør- og flygerutdanning.

Oppussing. I mannskapskaserne 2, som nå renoveres, har man slitt med mus i kjelleren vinterstid. Toalettene tettet seg ofte, det samme gjaldt dusjslukene.

- I tillegg var det problemer med vinduene på rommet. Jeg sov rett ved et vindu, og kjente ikke forskjell på om det var åpent eller lukket, fordi det var så mye trekk, sier Melhus.


Midlertidig løsning. Det er antatt at de vernepliktige skal bo på befalskaserne 7 i omtrent fire måneder. Derfor blir det ikke satt av midler til å gjøre boforholdene bedre, ettersom det ikke kommer til å bo noen der over lengre tid. Siden  førstegangstjenestegjørende ikke kan bo på samme kaserne som befal, finnes det ikke noe annet alternativ. 

Ifølge Melhus er hovedproblemet med kaserna den sterke lukten av mugg, og synlig mugg i dusjene. Vaskerommet er ikke godt nok utstyrt, og soldatene har dårlige muligheter for å tørke klær. Det finnes heller ikke noe rom for oppbevaring av vaskeutstyr. Mugglukten er ikke like kraftig inne på rommene, der soldatene har mulighet for å lufte.

– Det er mange som er misfornøyde med kasernen, og jeg merker at stemninga allerede er litt dårligere. Men hadde det luktet vondt inne på rommene hadde det vært enda verre, sier Renate Melhus.

Hun forteller at troppsbefalet også synes forholdene er uakseptable, og at de gjør så godt de kan for å gjøre det bedre for soldatene. 

Men slik det ser ut nå, er det ikke så mye å få gjort   soldatene må vente til mannskapskaserne 2 er ferdig oppusset.​

​​

Forsvarsbygg beklager. Forsvarsbygg, representert ved leder for fag og prosjekt, Stein Egil Nylén, beklager at soldatene må bo under slike forhold.

Det er synd at vi ikke har bedre fasiliteter å tilby soldatene. 

– Vi var nødt til å prioritere mannskapskaserna. Etter renoveringen vil soldatene få et vesentlig bedre tilbud enn det de har hatt før, og har nå. Det er vår begrunnelse for prioriteringen, forteller Nylén.

Mannskapskasernen soldatene egentlig bor på, skal totalrenoveres. Det skal fjernes råte og mugg i tak og gulv, vinduer skal byttes ut, varmekabler skal legges på bad, og toaletter og dusjer skal byttes ut. Forsvarsbygg forventer at soldatene kan flytte inn i den nyoppussede kaserna i månedsskiftet april-mai.

Bedring i sikte? Basetillitsvalgt Melhus tok opp boforholdene under Hovedutvalget for Tillitsvalgtordningen i Luftforsvaret rett før Soldatnytt gikk i trykken. Ledelsen tok saken på alvor, og lovet å følge det opp. Melhus håper derfor at det kanskje kan bli en snarlig bedring at situasjonen.