Solberg avviser kostnadssprekk i kampflyprogrammet

Statsminister Erna Solberg (H) går hardt i rette med meldinger om en kostnadssprekk i milliardklassen i det norske kampflyprogrammet. 
– Kampflyanskaffelsen har ingen kostnadssprekk. Forventet kostnad på anskaffelsen er 82,7 milliarder kroner. Det er under kostnadsrammen som ble satt av Stortinget i 2012. Det er over departementets interne styringsmål, men under kostnadsrammen som ble satt, sa Solberg i Stortingets muntlige spørretime onsdag. 
Hun ble utfordret av SV-leder Audun Lysbakken om kostnader knyttet til anskaffelsen av nye F 35-kampfly. Han viste til at regningen, ifølge avisen Bergens Tidenes beregninger, vil øke med 16 milliarder kroner sammenlignet med hva som lå til grunn i 2012.