Slepingen av «Helge Ingstad» er i gang

Klokken 20:25 onsdag kveld startet slepingen av KNM «Helge Ingstad» fra havaristedet til Hanøytangen, skriver Forsvaret på sine sider. Minedykkerkommandoen (MDK) til Forsvaret vil rydde havbunnen på havaristedet torsdag, mens fartøyet MS «Flekkerøy» vil starte ryddingen langs strandsonen førstkommende mandag. Det legges ut lenser på hevingsstedet på Hanøytangen, og dette vil gi noen begrensninger for båtforeningen og fritidsbåttrafikk i området.