Slår alarm om renholdet

Mangelfullt renhold har ført til en strøm av klager og en delvis stengt militærleir.

Publisert Sist oppdatert

Hæren klager på renholdet. Bare i to av ni garnisoner er situasjonen tilfredsstillende, etter at private overtok renholdet i Forsvaret for et drøyt år siden. På Hauerseter er deler av bygningsmassen stengt fordi ISS ikke stiller med renholdere!
«Hæren er bekymret for at vedvarende manglende renhold vil ha betydning for både helse, miljø og sikkerhet, og verdibevaring av byggene vi leier. Videre ser vi utfordringer innen  forsvarlig forvaltning med tanke på hva det betales for, versus hva som blir levert». Dette skriver Hærens stabssjef Ingrid M. Gjerde i et brev til Flo og Forsvarsstaben.

Mange klager. I mai var det ett år siden ISS overtok renholdet i alle de 10 geografiske områdene som ble konkurranseutsatt, og i Flo Renhold – som er kontaktleddet mellom Forsvaret og ISS - legges det ikke skjul på at klagene har økt fra alle forsvarsgrenene. Men det er bare Hæren som så langt har skrevet bekymringsmelding.
– Det er jo ikke slik at de private vasker dårligere enn Forsvarsbygg gjorde, men de mangler folk som er klarert til jobben. Og jeg tror det kan bli verre når de eldre fra Forsvarsbygg slutter, de hadde ett års fredningstid i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen. På Setermoen, hvor det var 26 renholdere tidligere, er det nå 20, og ISS vil ha tallet ned til 10. Der har to vaskere vært klarert for «strengt hemmelig». De ble sagt opp, men plassoppsigelsen for den ene er trukket tilbake, ellers ville renholdet på E-bataljonen stoppet fullstendig opp, sier EBA-konsulent Rune Kristoffersen i Hærens operasjonsstøtteavdeling.


Prikkbelastning.
 Han vedgår at det også var klager mens Forsvarsbygg utførte renholdet, men feilene ble bedre fulgt opp. Nå er det så mange mangler at betydelige beløp trekkes fra renholdsregninga, det kalles for bøter eller prisavslag.
– Hvis et avvik ikke rettes opp i løpet av en dag, kan det i verste fall utgjøre 30.000 kroner og ti prikker. Mange nok prikker kan i neste omgang føre til at renholdsavtalen termineres, men så langt har ikke situasjonen eskalert, forklarer Edith Stakvik, sjef renhold i Flo.
Hver måned er det avviksmøter mellom Forsvaret og ISS, der går man gjennom listen med innrapporterte avvik, og alvorsgraden.
– Første halvåret skulle være fredningstid, men siden november har det vært prisavslag på flere hundre tusen kroner, dette kommer den enkelte bruker til gode. På den annen side blir det også mindre vasket, sier Johan Gedde-Dahl, som har ansvaret for å følge opp den økonomiske biten av ISS-avtalen.

Stengte på Hauerseter. Hovedverneombud Thomas Norman Hansen i Hæren forteller at de har stengt sanitærrommene på Hauerseter, hvor Forsvarets hundeskole holder til:
– Når sanitærrom ikke vaskes, blir det også større smittefare, derfor har vi satt ned foten. På Hauerseter har det vært stengt mer eller mindre i en måneds tid, i påvente av at vi ser et systematisk renhold. Det går også ut over vedlikeholdet når kontorer og verksteder ikke vaskes, sier hovedverneombudet.
Han spør seg hvor mye Forsvaret sparer på privatiseringen av renholdet, og hvem som betaler prisen. Renholderne skal ha fått forbud mot å snakke om situasjonen.
Oberstløytnant Torfinn Hansen, logistikksjef for FKL, sier de på Hauerseter har måttet omorganisere for å holde drifta i gang når deler av bygningsmassen er stengt.
– Det er jo ikke bare å stenge en leir med hunder. Den siste tida har vi hatt tre runder om renhold, og det er kontraproduktivt å måtte bruke så mye administrativ tid på vask – det er mer enn før ISS overtok, sier Hansen.

Spare. ISS vasker det meste av bygningsmasse i Forsvaret, unntatt kaserner – der holder soldatene sjøl rent. Kontrakten skal angivelig spare Forsvaret for betydelige beløp årlig, fordi kontrakten forutsetter at hver enkelt renholder klarer flere kvadratmeter enn det som gjaldt da Forsvarsbygg hadde renholdet.

Konserndirektør Ronny Pettersen i ISS Facility Services A/S ønsker ikke å kommentere denne saken av respekt for kundeforholdet til Flo.