Skjøt med NSM-missiler

Sammen med Polen har Sjøforsvaret de siste ukene gjennomført en større skyteøvelse i Andfjorden. Marinen har skutt to missiler under øvelsen, en fra fregatt og en fra korvett. Polen har skutt to missiler fra landbaserte systemer.
– Marinen driver regelmessig trening og operasjoner i nordområdene. Vi bidrar til overvåking og tilstedeværelse i nord, og demonstrerer vår militære evne til å beskytte våre sjøområder sammen med våre allierte, sier sjef Marinen, flaggkommandør Rune Andersen.
Fregatten KNM Otto Sverdrup og korvettene KNM Storm og KNM Gnist, har skutt med alle våpen over vann, og Sjøforsvaret fikk testet ett av sine hovedvåpen, som er Naval Strike Missile (NSM).
Se video av skyting med NSM på TV2.no.