Nyheter:

– Skjending av et kulturminne

Rød ungdom (RU) i Trondheim heiste det palestinske flagget på Kristiansten festning 1. mai. Aksjonen vekker sterke reaksjoner.

Publisert Sist oppdatert

«I morges var vi på Festningen og hang opp flagg. I to fantastiske timer vaiet det palestinske flagget over Trondheim by. God 1. mai!»

Det heter det i et innlegg på Facebook-siden til Rød Ungdom i Trondheim.

Sjef ved Luftkrigsskolen og kommandant ved Kristiansten festning, Rune Gaustad, reagerer kraftig på aksjonen.

Sjef Luftkrigsskolen og kommandant ved Kristiansten festning, Rune Gaustad (Foto: Forsvaret). 
Sjef Luftkrigsskolen og kommandant ved Kristiansten festning, Rune Gaustad (Foto: Forsvaret). 

Han viser til at Forsvarsbygg har ansvaret for blant annet flaggheising, og firing ved festningene. De har nå tatt saken videre.

– Dette er et kulturminne som ikke skal skjendes på denne måten.

– Festningen har blitt brukt politisk tidligere, sier Gaustad og peker på bruken under okkupasjonen av Norge under 2. verdenskrig.

– Aksjoner som den vi opplevde 1. mai er ikke noe jeg ønsker velkommen.      

Gaustad viser til at det er besluttet å levere politianmeldelse som følge av flaggaksjonen. 

Det bekrefter også Johan Bakeng i Forsvarsbygg. 

– Forholdet vil bli anmeldt på grunnlag av at det ble heist et annet flagg enn det norske på en offisiell norsk flaggstang. Videre var det også et innbrudd på militært område som indre festning ved Krstiansten er, sier Bakeng som viser til at forholdet trolig blir anmeldt fredag 3. mai. 

Krever svar

Tidligere sjef for Forsvarets fellestjenester (FFT), Ole Asbjørn Fauske, er også svært kritisk til flaggheisingen.

– Dersom Rødt ikke tar avstand fra denne handlingen sentralt i partiet, har de vist med all tydelighet at de ikke forstår noe av det mer essensielle ved veteransaken, sier Fauske til Forsvarets forum.

Den pensjonerte brigaderen understreker at han uttaler seg som privatperson og ikke på vegne av Forsvaret.

– Det betyr noe for oss hvor det norske flagget blir heist, særlig når hendelsen skjer ved en militær installasjon.

– Kanskje jeg oppfatter dette sterkere enn andre, men det føles som et slag i mellomgulvet, sier tidligere sjef for Forsvarets fellestjenester.

BRudd på norsk lov

Det palestinske flagget ble heist i den offisielle flaggstangen der det norske flagget vaiet senere 1. mai. Ifølge festningsforvalter ved Kristiansten festning er aksjonen et brudd på norsk lov:

– Dette er brudd på norsk lov og det er brudd på norsk flaggreglement. Det er det samme hvilket flagg dette hadde vært.

– Kristiansten festning er vel ikke så militær i dag, men likevel er det militært område og saken vil bli tatt hånd om i henhold til gjeldende lover og flaggreglement, skriver festningsforvalter Johnny Gylland på Facebook-siden til Kristiansten festning.

– Utenfor vår kontroll

Ragna Vorkinnslien, gruppeleder i Rødt Trondheim (Foto: Rødt). 
Ragna Vorkinnslien, gruppeleder i Rødt Trondheim (Foto: Rødt). 

Ifølge lokallagsleder for Rød ungdom i Trondheim, Aase Maren Iversen Østgaard, valgte de å heise det palestinske flagget tidlig slik at det norske flagget kunne bli heist i sjutiden 1. mai. Hun sier at aksjonen hadde til hensikt å vekke oppmerksomhet og skape reaksjoner. Hun mener at det er trist at enkelte kan oppfatte det sårende, men at de:

– Som organisasjon kan vi umulig til en hver tid tid håndtere individuelle responser til aksjoner og utspilll. For oss hadde dette naturligvis ingenting med veteraner å gjøre, og om folk velger å tolke det dit er det leit. Men som sagt, det er utanfor vår kontroll, skriver Østgaard til Forsvarets forum.

Positivt engajement

Gruppeleder i Rødt Trondheim, Ragna Vorkinnslien, mener det er positivt at ungdom er engasjert. Hun svarer ikke på om de kjente til aksjonen til Rød ungdom i Trondheim, men skriver at: 

Hvordan reagerer dere på at veteraner og ansatte i Forsvaret mener at dette er en respektløs handling? 

– Dersom man er opptatt av norske militærbaser, må det være mye mer problematisk at regjeringa har fratatt Det norske forsvaret monopol på å ha militærbaser i Norge, i strid med det som har vært norsk basepolitikk i 70 år, enn at et ungdomsparti heiser et flagg i solidaritet med Palestina, skriver Vorkinnslien. 

– Vi i Rødt hverken kan eller skal godkjenne hva vårt ungdomsparti gjør.

Hun er viser videre til at Rødt er mer bekymret for det de omtaler som «utenlandsk kontrollerte militærbaser på norsk jord» enn flaggheisingen ved Kristiansten festning. 

– Rødt står for det motsatte: vi vil styrke Hæren, Sjøforsvaret og Heimevernet og gi eneretten på å ha militærbaser i Norge tilbake til Det norske forsvaret.  

På spørsmål om handlingen vil føre til noen konsekvenser for de som står bak flaggheisingen, svarer Vorkinnslien følgende: 

– Heldigvis er det ikke jeg som politiker som bestemmer utfallet av anmeldelser. Jeg har tiltro til det norske rettssystemet og regner med det vil bli behandlet på en god måte der. 

PS. Forsvarets forum har etterspurt partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes, reaksjon på flaggheisingen 1. mai. Han ønsket ikke å uttale seg om saken.