Skeptisk til grenseforsvar

Norske myndigheter mener faren for terror- og cyberangrep mot Norge er så stor at det er behov for et såkalt digitalt grenseforsvar. Det kan blant annet gi Etterretningstjenesten mulighet til å overvåke all kommunikasjon. Leder i EOS-utvalget, Eldbjørg Løwer, er skeptisk.  ​​