Skal vedlikeholde Sea King-helikoptrene

​Kongsberg Aviation Maintenance Services (KAMS) har hatt totalansvaret for å vedlikeholde motorene på den norske Sea King-flåten siden 2016. Nå opplyser selskapet at Forsvaret har forlenget denne kontrakten med ytterligere fire år. Vedlikeholdskontrakten har en verdi på 100 millioner kroner. Da Stortinget for 17 år siden vedtok å bestille nye redningshelikoptre for å erstatte flåten av de nå over 50 år gamle Sea King-helikoptrene, var meningen at det første av de nye AW101-helikoptrene skulle leveres i 2019, og at alle Sea Kingene skulle være erstattet innen 2021. Men disse er forsinket. I forrige uke, 17. oktober, utløste derfor Forsvaret opsjonen i den eksisterende vedlikeholdskontrakten, og avtalen gjelder nå fram til 2023. (NTB)