Nyheter:

Skal øve på storulykke

Onsdag 25. april gjennomføres Øvelse Nord, som er en årlig, fullskala samhandlingsøvelse. Kystvakten, Luftforsvaret og HV-14 deltar.

Publisert Sist oppdatert

2000 personer er involvert, og betydelige mengder beredskapsmateriell skal benyttes, ifølge Tor Dybdal-Holthe, kommunikasjonsleder ved Nord universitet i Bodø, som er eier av øvelsen. Blant andre deltar kommunene Bodø, Gildeskål og Fauske, Heimevernet, Hovedredningssentralen Nord-Norge, Nordland politidistrikt, Kystverket, og Salten Brann. Utgangspunktet for valg av scenario, en storulykke, er risiko- og sårbarhetsanalysene til politiet, Forsvaret og fylkesmenn.


Spillet vil dreie seg om at det oppstår brann på en gassferge og passasjerer og mannskap må reddes fra havsnød gjennom et samvirke av maritime-, luft- og landressurser. 

– Det største utbyttet for oss er i forbindelse med liaisonapparatet, som vi vanligvis ikke får øvd på tilsvarende måte, sier Marius Kvandal i HV-14, som har 28 kommuner i sitt ansvarsområde.

– HV-14 stiller med sanitetspersonell, det vil si fem personer som skal veilede sykepleierstudenter. I tillegg skal HV-mannskap sørge for sikring av helikopterlandingsplass.

– Gjennom øvelsen forventer vi å få et realistisk bilde av denne typen storulykke og økt gjensidig kunnskap om beredskapen, sier Kvandal.

Gjennom øvelsen forventer vi å få et realistisk bilde av denne typen storulykke

Han opplyser videre at Øvelse Salten også vil foregå parallelt med Øvelse Nord, slik at Kystvakten og Luftforsvaret bidrar.

I forkant av selve øvelsen er det fagdager og åpning av et laboratorium for beredskapsledelse 23. og 24. april, ved Tor Mikkel Wara, som er fersk justis-, beredskaps- og innvandringsminister.