Skal lede utvikling av helseberedskap ved terrorangrep

​EU har bedt Norge lede et prosjekt som går ut på å styrke helseberedskapen i Europa ved eventuelle terrorangrep med kjemiske eller biologiske våpen. Det er EU-kommisjonen som har bedt Norge koordinere arbeidet, kalt et Joint Action, som skal utvikle et samarbeid mellom ulike sektorer i land i Europa. Helsedirektoratet har de siste årene hatt samarbeid med flere andre institusjoner i Norge for å utvikle den nasjonale helseberedskapen. I oppfølgingen av terrorangrepet i 2011 ble det etablert et samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Folkehelseinstituttet og Forsvaret. Prosjektet skal ha tre års varighet og finansieres av EU. (NTB)