Nyheter:

– Skal få pengene tilbake

Forsvarsminister Frank-Bakke Jensen lover at ingen skal tape penger på å pendle i Forsvaret. De som har betalt ekstra skatt, skal få pengene tilbake.

Publisert Sist oppdatert

Det skapte stor frustrasjon da det ble kjent at forsvarsansatte måtte skatte av pendlerutgifter som oversteg 97.000 kroner i løpet av et år. Overfor Forsvarets forum sier Bakke-Jensen at de har funnet fram til en midlertidig løsning, og at det jobbes for en langsiktig løsning på pendlerfloken i Forsvaret.

– Dette er en generell endring som ikke har tatt høyde at vi i Forsvaret har mange pendlere. Det er ingen som skal tape på å være pendlere i Forsvaret.

– Vi finner en løsning på kort sikt: De som taper noe i år skal bli kompensert, og så skal vi skape en god løsning på lang sikt, sier forsvarsministeren til Forsvarets forum.

Ny runde

Forsvarsministeren understreker at Forsvaret har et beordringssystem, og at sektoren er avhengige av å ha ansatte i store deler av landet. 

– De som taper noe i år skal bli kompensert, og så skal vi skape en god løsning på lang sikt (Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen). 

Han sier at de tar selvkritikk på at de ikke har vært våkne nok til å se hvilke konsekvenser dette kunne få for ansatte som pendler i Forsvaret.

– Derfor må vi ta en ny runde på dette, sier forsvarsministeren som lover at ingen skal tape økonomisk som følge av at de pendler. 

Han sier at det skal være en permanent ordning på plass innen nyttår. 

Truet med å slutte

Da det ble kjent at forsvarsansatte fra 2019, ble skattlagt for pendlerutgifter som oversteg 97.000 kroner, var det flere som varslet at de ville slutte. I statsbudsjettet for 2019 ble det nemlig innført en øvre grense i reisefradraget for pendlere. 

Norges offisersforbund skrev om orlogskaptein Erling H. Øksenvåg som fryktet en ekstraskatt på 80. 000 kroner i året.

Frifagbevegelse fortalte om major Lars Kristian Ødegård som fryktet en skattesmell som følge av pendlerreisen fra Arendal til jobben Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan utenfor Bodø. Overfor Frifagbevelse sa han at skatt på pendlerreiser i praksis var kraftig lønnsreduksjon.

– Vi må rett og slett betale for å gjøre jobben vår. Det er et dårlig prinsipp.

Nå lover forsvarsminister Frank Bakke-Jensen at de som eventuelt har blitt trukket i skatt for pendlerreiser, skal få tilbake pengene. 

Nestleder i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF), Tor Egil Vangstad (Foto: NOF).  
Nestleder i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF), Tor Egil Vangstad (Foto: NOF).  

– Blitt lyttet til

– Fantastiske nyheter! Det er svært positivt og vi er glade for at vi og våre medlemmer har blitt lyttet til. 

Det sier nestleder i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) Tor Egil Vangstad. Han sier at de er spent på hva en permanent ordning for pendlere vil innebære. 

– Men så lenge ministeren finner en løsning, da er vi fornøyde, sier Vangstad til Forsvarets forum. 

– Pendlerreiser er ikke et ansattgode.

Han sier at det skapte stor frustrasjon og at det føltes urettferdig da det ble kjent at pendlere i Forsvaret måtte skatte av reiseutgifter som oversteg 97. 000 kroner i året. 

– Det har kanskje vært et poeng at da likebehandler man ansatte i alle etater. Da har det likevel ikke blitt tatt høyde for at det er beordingsplikt og hyppige skifte av tjenestested i Forsvaret, sier Vangstad som viser til at han skiftet tjenestested 13 ganger i løpet av ti år. 

– Pendlerreiser er ikke et ansattgode, sier Vangstad som fryktet konsekvensene ved ekstrautgiften for forsvarsansatte. 

– Det tror jeg hadde påvirket «ståtiden» i Forsvaret negativt. 

Etterlyser detaljer

Leder i NOF, Torbjørn Bongo, etterlyser likevel noe mer håndfast etter at forsvarsministeren har lovet at ingen skal tape på å pendle i Forsvaret.

– Jeg er positiv og litt kritisk. Jeg blåser ikke faren over ennå før jeg har sett detaljene for hva dette innebærer.

– Helst skulle jeg sett en reversering av regelendringen som ble innført i januar. En langsiktig løsning skal ikke være en kompensasjonsordning, sier Bongo.    

Må levere

– Det er enorm fallhøyde for forsvarsministeren hvis han ikke leverer på det han har lovet. Det forplikter, sier Jens Jaghren i Befalets fellesorganiasjon (BFO). 


I likhet med Bongo etterlyser han en håndfast avtale som reverserer beskatningen av pendlerutgifter over 97. 000 kroner. 

– Innen kort tid bør forsvarsminister Frank Bakke-Jensen ha utarbeidet noe konkret. En reversering av regelverket er det viktigste. Ansatte i Forsvaret må være trygge på at noe som dette ikke skjer igjen. Det skaper stor usikkerhet og mistenksomhet, sier Jahren som sikter til beskatningen av pendlere.