Debatt:

Tjenesteuttalelser blir ofte skrevet på sviktende grunnlag, skriver orlogskaptein Cato Rasmussen.
Tjenesteuttalelser blir ofte skrevet på sviktende grunnlag, skriver orlogskaptein Cato Rasmussen.

- Vi risikerer å velge feil

Vi kan ikke la tilfeldighetene råde, når det plukkes ut folk som kan havne helt til topps i Forsvarets ledelse, skriver orlogskaptein Cato Rasmussen.

Publisert Sist oppdatert

Jeg har mange ganger i løpet av mine, over 30 år i Sjøforsvaret, tenkt at nå må noen snart forstå at noe må gjøres. Jeg har også skrevet mail og artikler om den utrolig dårlige systematikken rundt dagens tjenesteuttalelser (TU). Ingen som sitter i posisjon til å gjøre noe, vil ta i det.

Om forfatteren

Cato Rasmussen

Orlogskaptein i Sjøforsvaret

I Sjøforsvaret, der jeg jeg jobber, og som jeg kjenner best, er det noen ganger stor fysisk avstand mellom den som skriver TU, og den som mottar. Før hadde vi ulike «våpensjefer», som skulle skrive TU på sine respektive skipssjefer. Nå har vi sjef Marinen og sjef Kystvakten. Altså en offiser som sitter på kontor i land. Fartøyene er som regel ute og opererer langs kysten, og har en sjelden gang med noen fra ledelsen som skal mene noe om skipssjefens lederegenskaper, vurderingsevne og kommunikasjonsevner.

Et sett regler

Jeg mener det må være et sett regler som bestemmer at vedkommende som skriver en TU, skal forhøre seg med endel av de som til daglig opplever mottagerens lederegenskaper på kroppen. Han som kommer fra et landkontor eller sitter et annet sted, kan jo ikke vite hvordan vedkommende fungerer, etter å ha spist middag og tatt en kopp kaffe med skipssjefen. Det samme gjelder for andre stillinger. Man må gå til leddet under og forhøre seg med de som blir ledet av vedkommende.

Har du lyst til å delta i debatten? Send en epost til [email protected]

Da min nye avdelingsleder skulle ha medarbeidersamtale med sin sjef, som sitter mange kilometer unna oss, ble ingen på avdelingen spurt om hva vi mener. Det har skjedd kun én gang på 20 år, altså er det tilfeldighetene som rår.

Flere av oss har vært på kurs innen 360 mil evalueringsverktøy, men det blir dessverre ikke brukt. Tid og penger er bortkastet. Noe må gjøres.

Kaffe med skipssjefen

En fransk ubåtsjef, Dominic Salle, jeg traff for mange år siden, ble senere admiral og sjef for den franske ubåtflåten. Hver gang han fikk en ubåt inn til base etter et flere måneder langt tokt, ble han kjørt ut til havs en time med rib. Han fikk da tid til en god runde rundt i fartøyet for å «lodde stemningen» om bord. Etter at ubåten var fortøyd, hadde han kaffe med skipssjefen. Da hadde han, i løpet av et par timer, hatt mulighet til å danne seg et bilde over hvordan tingene fungerte, hvordan lederskapet ble oppfattet, og om besetningen trivdes.

Vi kan ikke la tilfeldighetene råde, når det plukkes ut folk som kan havne helt til topps i Forsvaret ledelse.

Dette forutsetter selvfølgelig at folk sier hva de mener, og at ikke det eksisterer en fryktkultur. Dersom en utenfra skal gå rundt og spørre ut folk hva de mener om sjefen sin, må det være et ryddig opplegg, slik at meningene ikke blir påvirket av frykt for represalier.

Endel stillinger i Forsvaret kan være viktig å ha «vært innom» som et må krav for å få neste stilling og opprykk. Derfor er det svært viktig at det blir gjort en meget grundig vurdering, med innspill fra besetningen eller avdelingen, for å få et korrekt bilde av vedkommende sine lederegenskaper.

Velger feil

Etter mitt syn, med over 30 års erfaring fra Sjøforsvaret, har det flere ganger hendt, at feil offiserer har gått videre oppover i systemet. Ofte er det basert på at de har mottatt TU, som ikke beskriver korrekt, hvordan de er som typer. Jeg har hatt en horisontal karriere, og har gjennom mine 20 år på Sjøkrigsskolen, etter jeg var ferdig med tjenesten som skipssjef på MTB (kystkorvetter, journ. anm), blitt kjent med mange kadetter.

Grovt sett har jeg vært med på å utdanne rundt 1400 offiserer. Mange kommer innom mitt kontor på en kaffe, i årene etter de er ferdig på skolen og har vært om bord noen år. Flere har i årenes løp, uttalt at de ønsker seg til et annet fartøy, eller annen avdeling på grunn av nærmeste leders evner til å motivere, kommunisere, og lede på en fornuftig måte – for å få besetningen til å levere operativ ytelse.

De samme lederne mottar gode TU, og er raskt på vei oppover. Som jeg skrev i en artikkel for endel år siden: «Når satt du deg sist ned med dine kolleger, og ba om en ærlig tilbakemelding på hvordan de oppfatter deg som leder?».

Vi kan ikke la tilfeldighetene råde, når det plukkes ut folk som kan havne helt til topps i Forsvaret ledelse.

NB: Forsvarets forum har tatt kontakt med Sjøforsvaret og gitt de muligheten til å svare på kritikken i innlegget.

Powered by Labrador CMS