Nyheter:

Trener i nord

Gjennom Marinemesterskapet og øvelse Flotex setter Sjøforsvaret sitt preg i nord.

Publisert Sist oppdatert

Mellom 13. november og 1. desember gjennomfører Sjøforsvaret sin årlige høstøvelse, Flotex. Marinemesterskapet i helgen markerte starten av øvelsen, og der fikk Sjøforsvaret vist seg frem for publikum i Bodø. Dette var 57. gang Marinemesterskapet ble avholdt og andre året på rad i nordlandsbyen. Fregatter, korvetter, mineryddere og andre fartøy inntok Bodø havn, og bidro til at mesterskapet satte sitt preg på bymiljøet disse dagene. Marinemesterskapet fokuserer på fysisk trening og de ulike avdelingene konkurrerte i 13 forskjellige disipliner, som eksempelvis de tradisjonsrike øvelsene tautrekk og sjømannskap, og i tillegg øvelser som fotball, banestafett og 3000 meter.

Strategisk. Øvingsområdet for Flotex omfatter strekningen Bergen-Troms og hoveddelen vil foregå i Salten-Vestfjorden. Øvelsen ledes av sjefen for marinen, flaggkommandør Ole-Morten Sandquist. Formålet er å trene maritim krigføring i et krevende område. Testing av operasjonskonsept og planverk er en viktig del av Flotex.
– Nord-Norge er viktig for Sjøforsvaret – ikke bare som en veldig god arena for øvelser, men også fordi området er strategisk viktig for Norge, sier Sandquist.


Allierte. I hovedsak øver Sjøforsvaret med fregatter, korvetter, ubåter, minefartøy, forpleining, kystvaktfartøy, kystjegerkommandoen, minedykkere og logistikkressurser under Flotex. Luftforsvaret deltar også, med Orion (MPA), F16 jagerfly, DA20, helikoptertypene Bell og NH90. I tillegg vil allierte styrker delta under deler av øvelsen. For Marinen kommer Flotex i Nord-Norge i tillegg til internasjonale forpliktelser, Nato-bidrag og stridssertifisering som skjer i utlandet (FOST). Kystvakten opererer samtidig som vanlig rutinemessig i både indre og ytre farvann i nord.