Nyheter:

Miljøaksjon i fjæra

– Det er meningsfylt å bidra til å rydde opp i kystmiljøet, sier vognfører Emma Storhaug. Sjøforsvaret fylte en konteiner med avfall etter ryddeaksjonen torsdag.

Publisert Sist oppdatert

180 personer fra Sjøforsvaret og Forsvarsbygg, i tillegg til flere mindre fartøyer, dro sammen lasset i en felles aksjon for å rydde avfall i fjæresteinene ved og utenfor Bergen. Til og med regnet stoppet de timene aksjonen pågikk. Emma Storhaug, som til vanlig tjenestegjør på Haakonsvern, hadde ikke noe i mot å gjøre en innsats i miljøaksjonen sammen med kolleger.

– Å se hvor mye avfall som forurenser havet, gjør inntrykk. Det ble tydelig for oss i dag at plast virkelig er et stort miljøproblem, sier Storhaug.


Ryddet i åpne friluftsområder

Områdene som ble ryddet torsdag strakk seg fra Haakonsvern og Sjøkrigsskolen, det vil si bynære havner, til øyene langt vest for Bergen. Disse strandsonene er formelt eid og forvaltet av Forsvarsbygg, men er åpne friluftsområder som benyttes av folk flest.

Det er andre gang Sjøforsvaret og Forsvarsbygg arrangerer sin egen ryddeaksjon i Bergensområdet. I fjor deltok 90 personer fra Sjøforsvaret, da samlet de inn 2,3 tonn avfall i strandsonene.


– Den totale mengden avfall i år ser ut til å være mindre, det er gledelig, sier Marius Villanger, presse- og informasjonskonstabel på Haakonsvern som foreløpig ikke hadde noe tall å vise til på hvor mye de samlet sammen. Men det var alt fra q-tips til bildekk.

Bergen og Omland Friluftsråd bidro med rådgivning og ryddeutstyr til aksjonen. Det er gjort avtaler med Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap (BIR) og Norsk Gjenvinning for innlevering av avfallet.

OMRÅDENE SOM BLE RYDDET: Korsnes, Wallemsviken, Visterøy/Buarøy, Skarvøy, Pariserholmen, De Naue (Øpso), Prestholmen, Haakonsvern og Hetleviksstraumen.

Powered by Labrador CMS