Nyheter:

Marineøvelsen Flotex i gang: Siste finpuss før Norge overtar to Nato-kommandoer

12 overflatefartøy fra Sjøforsvaret, ubåter og flere kampfly og helikoptre deltar i årets største marineøvelse.

Sakte glir KNM «Otto Sverdrup» ut fra kaien ved Pirbadet i Trondheim og ut mot fjorden. Sammen med søsterskipet KNM «Thor Heyerdahl» og en rekke andre skip fra Sjøforsvaret skal den til havs for å delta i den årlige øvelsen Flotex. 

Det er den største marieneøvelsen i Norge etter at fjorårets Nato-øvelse Trident Juncture endte med at fregatten KNH «Helge Ingstad» forliste på vei tilbake fra øvelsen.

Mannkapet om bord på KNM «Otto Sverdrup» gjør klart til å heise en Sjøbjørn-lettbåt om bord.  
Mannkapet om bord på KNM «Otto Sverdrup» gjør klart til å heise en Sjøbjørn-lettbåt om bord.  

TRENER PÅ Å FUNGERE SAMMEN


På vei ut fra Trondheim passerer hurtigruten de to fregattene med et høyt støt fra fløyta. Sverdrup svarer, mens skipssjef og kommandørkaptein Iris Fivelstad gjør honnør til vinkende turistene på dekk. 

Like etterpå raser to korvetter i Skjold-klassen forbi, mens minerydderen KNM «Hinnøy» kommer i møte fra den andre retningen. 

– Det viktigste med denne øvelsen, er samtreningen. Vi øver på å dele situasjonsforståelse så vi kan jobbe koordinert mellom ulike typer fartøy, forklarer skipssjefen. 

Til sammen skal 12 overflatefartøy fra Marinen og Kystvakten trener sammen. Flere ubåter, kampfly og helikoptre er også med, i tillegg til den amerikanske destroyeren USS «Gridley» og et tysk maritimt patruljefly.

Siste test før Nato-oppdrag

Mannkapet om bord på KNM «Otto Sverdrup» gjør klart til å heise en Sjøbjørn-lettbåt om bord.  
Fivelstad og de rundt 130 andre besetningsmedlemmene om bord på KNM «Otto Sverdrup» gjør nå den siste finpussen på ferdighetene før fregatten snart skal ut i et halvt år lang Nato-tjeneste.

– Dette er den siste øvelsen vi får før vi går inn i den stående styrken. En siste «brushup», sier skipssjefen. 

Samtidig vil Norge overta kommandoen over to av alliansens fire stående maritime styrker.

For å bli klare, skal det trenes på en rekke ulike scenarioer. Fregatten har blant annet fire amerikanere om bord som hjelper til med å drifte et slags avansert dataspill om bord. Da kan operasjonsrommet på fartøyet ha øvelser uavhengig av hva resten av mannskapet driver med. 

– Vi kan sette «opsen» i simulatormodus med ulike scenarioer på et helt annet sted i verden. Samtidig er vi på patrulje i for eksempel Vestfjorden på broen, forklarer skipssjef Fivelstad. 

Flotex foregår fra Trondheim og strekker seg nordover langs kysten helt til Finnmark. Hovedsakelig vil det øves i Vestfjorden, Andfjorden og Vågsfjorden, opplyser Sjøforsvaret. Øvelsen blir avsluttet torsdag 29. november. Noen av fartøyene vil også være synlig fra land under øvelsen.
Powered by Labrador CMS