Sjefsskifte ved Nato’s Joint Warfare Centre

I dag er det sjefsskifte ved Nato’s Joint Warfare Centre (JWC) i Stavanger. Etter nærmere tre års tjeneste som sjef, overlater den polske generalmajor Andrzej Reudowicz kommandoen til den tyske kontreadmiral Jan C. Kaack. Det markeres med en seremoni på Jåttå som ledes av general Denis Mercier, øverskommanderende for NATOs transformasjonskommando i USA.