Sjef Marinen: – For lite erfaring på broen

– Det er jeg som har ansvaret med å påse at alle får tilstrekkelig opplæring, forteller sjef for Marinen, Rune Andersen.

Publisert Sist oppdatert

Sjef for Marinen sier at Sjøforsvaret nå utarbeider en bestemmelse for minimumstid, fra navigasjonsutdanning fra Sjøkrigsskolen, før ansatte i Sjøforsvaret fungerer i rollen som vaktsjef.

– Vi kommer til å gjøre om i tjenesteplanene som medfører at man står lenger i rollen som navigatører før man går videre til andre krigføringsområder om bord fartøyet, sier Andersen.

– Det vil gi oss et system som øker erfaringsnivået på broen.

Er det noe minimumstid for når man regnes som erfaren?

– Vi vil særlig se på de som har ansvaret for opplæring, noe som er et viktig punkt i rapporten fra havarikommisjonen. Der vil vi sette krav på erfaringsnivå, hvor lenge du har vært navigatør og selvstendig vaktsjef før du får ansvar for å opplære andre.

Hvor lenge er det?

– Det vurderer vi til å være to år før du får et opplæringsansvar.

Hvorfor har dere ikke hatt de kravene tidligere?

– Det har jeg ikke noe godt svar på. Vi har fått en rapport i dag som gir en ganske klar analyse som peker på hvilke følger erfaringsnivået har hatt for hendelsesforløpet og det skal vi ta tak i.

INNFØRER TILTAK

Bakgrunnen for Sjøforsvarets pressekonferanse på Akershus festning, er rapporten fra Statens Havarikommisjon for transport. Den kom på ett-årsdagen for kollisjonen mellom KNM Helge Ingstad og tanksipet Sola TS. Der ble det blant annet pekt på at besetningen om bord KNM Helge Ingstad manglet situasjonsforståelse og at kommunikasjonen sviktet. 

Klareringsprosessen, karriereløpet for marineoffiserer og Sjøforsvarets mangel på kvalifiserte navigatører til å bemanne fregattene, hadde ført til at nye vaktsjefer ble klarert raskere, hadde et lavere erfaringsnivå og fikk mindre fartstid som vaktsjef enn tidligere, konkluderer Havarikommisjonens rapport med.

– Arbeidet med dette vil ha høyeste prioritet i tiden fremover, sier Andersen.

– Sikkerhet i forbindelse med opplæring anser jeg som et sentralt poeng i rapporten fra Havarikommisjonen, fortsetter flaggkommandøren.

Han forteller at praksisen med bruk av AIS (automatisk identifikasjonssystem) om bord Sjøforsvarets fartøy er strammet inn i etterkant av ulykken. Det ble gjort som et tiltak før Havarikommisjonen la fram sin rapport, i dag,  8. november 2019.

Får oppfølging

Personellet om bord ulykkes-fregatten Helge Ingstad, får samme oppfølging som personell som kommer tilbake fra internasjonale operasjoner, sier sjef for Sjøforsvaret Nils Andreas Stensønes.

– Vårt hovedfokus er å lære av hendelsen for unngå lignende hendelser i framtiden, sier Stensønes .

Han understreker at de har vært fullstendig åpne overfor Statens havarikommisjonen gransking og i forbindelse med politiets etterforskning.

– Vi stiller oss bak beskrivelsen av hendelsesforløpet og de funnene som er gjort relatert til Ingstad. Rapporten er avgjørende for å dra lærdom av hendelsen og for å kunne iverksette gode tiltak for å forhindre en tilsvarende ulykke i framtiden, sier Stensønes.