Nyheter:

KLARE: Ifølge forsvarsminister og sjef Luftforsvaret, Tonje Skinnarland, er F-35 nå klare til å løse oppdrag for Norge. Her ser vi et F-35 ta av fra Rygge (Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret).
KLARE: Ifølge forsvarsminister og sjef Luftforsvaret, Tonje Skinnarland, er F-35 nå klare til å løse oppdrag for Norge. Her ser vi et F-35 ta av fra Rygge (Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret).

Sjef Luft: – F-35 klare for å løse oppdrag

Generalmajor Tonje Skinnarland sier at Forsvarets nye kampfly er klare for å løse oppdrag for Norge. I 2025 er målet at F-35 er fullt ut operative.

Publisert Sist oppdatert

Det ble understreket i forbindelse med en seremoni på Luftforsvarets base Rygge, onsdag 6. november, der forsvarsminister Frank Bakke-Jensen også var tilstede.

– Jeg vil gratulere Luftforsvaret med oppnåelsen av første operative evne med F-35. Dette er en stor dag for hele Forsvaret. Dette innebærer at F-35 nå kan bidra til å løse nasjonale kriser og hindre at norsk suverenitet trues, sier Bakke-Jensen, ifølge en pressemelding fra Forsvaret.

ØVELSE I ØSTFOLD

Under deployeringsøvelsen i Østfold har Luftforsvaret testet kampflyene, personell og våpen under ulike typer forhold. Hensikten har da vært å være sikre på at de snart kan løse oppdrag for landet.

– Vi flytter ikke bare kampflyene til Rygge, men har deployert en stor del av kampflysystemet til Rygge, som inkluderer blant andre teknikere og annet viktig personell, og utstyret vi trenger for å trene og øve operasjoner derfra. Erfaringene er veldig gode, sier detasjementsjef, og skvadronssjef for 332, Ståle «Steel» Nymoen, ifølge en pressemelding.

Overfor Forsvarets forum har generalmajor Tonje Skinnarland tidligere sagt at F-35 vil være en betydelig styrking av Forsvaret og bidra til «avskrekking».


– En motstander skal se – gjennom kapasiteten, aktiviteten og tilstedeværelsen vår – at kostnaden ved å utfordre oss er så høy at de lar være. F-35 vil øke terskelen: Det skal koste mer å utfordre Norge i framtiden enn det gjør i dag.

Flyttingen av F-35 til Rygge er bare midlertidig, og flyene skal tilbake til Ørland etter deployeringsøvelsen.

Overtar for F-16

Så langt har Luftforsvaret mottatt 15 fly i Norge, og sju i USA. Ifølge Forsvaret er den videre planen at F-35 overtar NATO-oppdraget «Quick Reaction Alert» (QRA) i 2022, der kampflyet skal stå på beredskap fra Evenes. Da overtar det oppdraget fra F-16 hvor samtlige av sistnevnte fly er flyttet fra Ørland til Bodø.

I 2025 skal F-35 være fullt ut operative (FOC), og operere ut fra tre baser: Ørland som hovedbase i Trøndelag, Evenes som fremskutt base i nord samt Rygge som base i sør.