Sjef FOH advarer: Forsvaret må ruste opp

– Det alvorligste er størrelsen på landmakten. Reaksjonsevne, robusthet og utholdenhet i alle forsvarsgrener er for lav, og for å være konkret: Hæren er for liten i forhold til de oppgaver den har og hva som forventes av Norge og i Nato.
Det sier generalløytnant Rune Jakobsen til NRK. Han er sjef for Forsvarets operative hovedkvarter og en av dem som er tettest på den daglige driften av Forsvaret. Nå advarer han mot konsekvensene dersom Forsvaret ikke rustes betydelig opp. Jakobsen mener det trengs to nye kampbataljoner i tillegg til de tre eksisterende. Han ønsker seg også to nye ubåter og et bedre opplegg for overgangen fra gammelt til nytt materiell i Luftforsvaret.