Debatt:

Sivilistenes betydning

Begrepet Totalforsvar har ligget i møllposen i et par tiår, men nå skal støvet børstes og ordet fylles med nytt innhold som står i forhold til dagens trusselbilde.

Publisert Sist oppdatert

Generalløytnant Rune Jakobsen skrev i Forsvarets Forum i juni at Forsvaret av Norge var «basert på et tett samvirke mellom Forsvaret og de fleste statlige etater og virksomheter.» I tillegg til de to statlige søylene, var Totalforsvaret avhengig av private bedrifter og organisasjoner. Det vil også fremtidens Totalforsvar være.

Du kan lese Rune Jakobsens kommentar her.

Totalforsvarskonseptet var altomfattende, og inkluderte de fleste innbyggerne i Norge. Konseptet var nokså unikt i verdenssammenheng, og bygde på erfaringene fra andre verdenskrig:

<SPAN style=&#34;FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'times new roman'; COLOR: #666666; LINE-HEIGHT: 17px&#34;>Erlend Larsen og Jan Helge Kaiser, forfattere av boka «Den kalde krigen – og Vestfold»</SPAN><SPAN style=&#34;FONT-SIZE: 14px; FONT-FAMILY: 'proxima nova', arial, helvetica, sans-serif; COLOR: #666666&#34;>​</SPAN><BR>
Erlend Larsen og Jan Helge Kaiser, forfattere av boka «Den kalde krigen – og Vestfold»

Nytt Totalforsvar? De siste 10-20-årene har totalforsvarstenkningen ligget nede. En generasjon med kompetanse har blitt borte. Noen få elementer av totalforsvaret ble tatt vare på. For et år siden vedtok regjeringen et program for videreutvikling av totalforsvaret og samfunnets motstandsdyktighet. Dagens utfordringer er langt mer omfattende enn de var for mer enn 25 år siden, selv om grunnkonseptet er likt. Forsvarets behov for støtte i dag et vesentlig lavere enn for 25 år siden, samtidig har behov for beskyttelse av kritiske samfunnsfunksjoner økt.