Nyheter:

Sivile helikopter kan erstatte militære i nord også i krig

Forsvarsministeren sier de sivile helikoptrene som skal erstatte de militære helikoptrene i nord, kan bli brukt i krig.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) ble utfordret på helikopterkapasiteten i Nord-Norge, da han stilte i Stortingets spørretime onsdag. 

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet er steile motstandere av regjeringens beslutning før jul om å flytte seks av ni Bell 412-helikoptre fra Bardufoss til Rygge. Også KrFs leder Knut Arild Hareide har varslet omkamp om helikopterløsningen i de pågående regjeringsforhandlingene. 

Partiene er bekymret både for den sivile beredskapen og for den fremtidige forsvarsevnen i nord.

– Lettvint

Forsvarsministeren uttalte at flyttingen av de seks helikoptrene til Rygge er begrunnet i behovet for å bygge opp kontraterrorkapasitet i sør. Han sier de militære helikoptrene i nord vil bli erstattet av sivile helikoptre.

Når det gjelder den militære kapasiteten påpekte Bakke-Jensen at de sivile mannskapene kan trenes til å delta i militære operasjoner. Da vil de bli uniformert, tildelt grad og helikoptrene omgjøres til militære kapasiteter, uttalte han. 

Senterpartiets forsvarspolitiske talsperson Liv Signe Navarsete synes opplysningene er oppsiktsvekkende. 

– Jeg ble helt tatt på senga av dette. Jeg må si at jeg blir urolig av at statsråden tar så lett på det å ha folk med kvalifisert militær opplæring. Man kan jo ikke bare ta på en sivil pilot en uniform og si at det er fullgodt. De må jo ha tilstrekkelig militær opplæring. Dette virker veldig lettvint, sier Navarsete til NTB. 

Trengs mot terror i sør

– Det er fullt mulig i en fred-krise-krig-utvikling å uniformere sivile helikoptre og gi sivile piloter trening og grad, slik at de kan fly som militært personell. Det gjøres mange steder og kan også gjøres i Norge. Det er rom for dette både innen folkeretten og krigens lovverk, utdyper Bakke-Jensen til NTB etter spørretimen.

– Da har vel opposisjonen rett i at den militære kapasiteten blir svekket i nord?

– Ja, men det har vi vært helt åpne om. Vi omprioriterer i tråd med Forsvarets ønske om å bygge opp en kontraterrorkapasitet hos spesialstyrkene, sier Bakke-Jensen. 

Han avviser samtidig at den sivile beredskapen vil bli svekket, slik opposisjonen frykter. Bell-helikoptrene på Bardufoss brukes stadig i lete- og redningsaksjoner, sist under den pågående leteaksjonen etter fire skigåere i Tamokdalen. 

Bakke-Jensen sier forberedelsen til flyttingen starter i år, men at de seks helikoptrene først vil bli flyttet når Justis- og beredskapsdepartementet har skaffet sivile erstatninger.