Nyheter:

Sikrer helikopter til Nord-Norge

Arbeiderpartiet, Kristelig folkeparti og Venstre er enige med regjeringspartiene om innrettingen av Hæren og Heimevernet.

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

​Det betyr at helikopterkapasiteten deles mellom Bardufoss i nord og Rygge i sør. Regjeringen ønsket i utgangspunktet å flytte helikoptrene til Rygge, hvor de skulle være dedikert til spesialstyrker og terrorberedskap i sør. Det er også enighet om å foreta en kostnadsvurdering av å beholde en stridsgruppe med ett til to kompanier på Skjold samt 40 000 soldater og en kvalitetsreform i HV. I tillegg skal det leies stridsvogner allerede fra 2019. Fem partier - Arbeiderpartiet, Venstre, Kristelig folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet - presenterte tirsdag forliket. 

– Vi er enige om å styrke Hæren og Heimevernet. Vi er opptatt av at spesialstyrkene skal ha helikopter tilgjengelig, og vi oppretter Bardufoss med egen ledelse, egen kapasitet og egne ressurser, sier Knut Arild Hareide (Kristelig Folkeparti)

– I tillegg løfter vi frem Heimevernet. Det er et viktig signal. 

Skvadronssjef Erik Stueland på Bardufoss er først og fremst glad for å få en avklaring. 

– Usikkerheten har vært negativ for skvadronen i flere år. Vi må nå avvente ordre fra høyere hold i Luftforsvaret i forhold til videre drift og eventuelle endringer i aktiviteten vår.


– Det blir flere helikopter på Rygge. Det er viktig for terrorberedskapen. Det er nesten oppsiktsvekkende at så mange partier klarte å bli enige om dette, sier Høyres Hårek Elvenes. 

– Hæren i Nord-Norge skal ha en dedikert helikopterressurs, og spesialstyrkene skal få flere helikopter tilgjengelig. Det ivaretar spesialstyrkene og brigaden i Nord-Norge på en bedre måte. 

– Utfordringen er at vi har 18 Bell-helikopter. Behovet er større enn summen, sier han. 

– Vi har åpnet for å se på alternativer. Vi mener at vi må se redningshelikopter, kystvakthelikopter, Bell-helikopter og mulig innleie i en totalpakke, sier Elvenes.

Utfordringen er at vi har 18 Bell-helikopter. Behovet er større enn summen

Dette er ikke en optimal løsning, men det er bedre enn ingen løsning, sa Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt. 

– Vi får en dedikert helikopterkapasitet på Bardufoss. Det er bra, men dette krever penger. Vi fikk ikke penger i 2018, jeg håper vi blir enige i revidert statsbudsjett i mai. Vi kommer ikke til å fire på kravene. Flere helikopter koster penger, sier hun. 

Vi kommer ikke til å fire på kravene. Flere helikopter koster penger

– Det var fint å få på plass stridsvogner. Å få leie disse fra 2019 var en seier. Og på Skjold skal vi se på muligheten for å ha flere soldater stående. 

Senterpartiet valgte å stå utenfor forsvarsforliket. Liv Signe Navarsete kaller forliket vagt. Hun mener forliket gir flere spørsmål enn svar. 

– Når det gjelder stridsvogner er det snakk om leieavtale, men forliket sier ingenting om antall, kostnad eller type. Når det gjelder helikopter, vet vi heller ingen ting om type helikopter, sier Navarsete. 

– Heimevernet kan være bra med 2000 ekstra, men det forutsetter at det er snakk om besatte stillinger. Heimevernet er i dag allerede mer enn 40 000. 

Hun mener at å kalle Skjold for en stående styrke, er en vits. 

– Der gjør vi ingen ting annet enn å be om et kostnadsoverslag. 

Vi kommer tilbake med mer. 

Powered by Labrador CMS