Nyheter:

Setter mål om 30 prosent kvinner

Regjeringen setter mål om minimum 30 prosent av begge kjønn på krigsskolene og befalsskolen.

– Vi kan ikke være fornøyd med en kvinneandel på under 13 prosent, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen på regjeringen.no.

Etter at verneplikten ble lik for kvinner og menn har kvinneandelen blant vernepliktige økt til 28 prosent. Men det er for få kvinner som fortsetter i Forsvaret, mener Bakke-Jensen. 

– Det handler ikke om å senke kravene, men å gjøre en ekstra innsats for å få flere dyktige kvinner til å velge en framtid i Forsvaret, sier han. 

Flere søkte, færre kom inn

Forsvarets forums skrev i fjor høst at aldri før hadde så mange kvinner søkt krigsskole (27,7 prosent ble definert som godkjente søkere). Likevel var det færre kvinner som kom inn. 16,9 prosent av dem som fikk studieplass, var kvinner. 

– Jeg er skuffet over tallene, sa kontreadmiral Louise Dedichen, sjef for Forsvarets høgskole til Forsvarets forum. 

– Hvis vi virkelig vil ha flere kvinner inn, får vi det til. Vi må sette oss et måltall og så må vi gjennomføre. Vi må sørge for at kvinneandel ikke bare blir en politisk målsetting, men at det er noe som vi faktisk måles på.

Tallene viste også at det aldri hadde vært så mange godkjente kvinnelige søkere som i 2018. Likevel gikk antall kvinnelige studenter ned. I 2016 var hele 21,0 prosent av studentene kvinner.


– At kvinneandelen er så lav, bekymrer meg, sa Dedichen.

– Det indikerer at vi kommer til å få færre kvinner i ledende stillinger. Utviklingen er ikke bra. Antall kvinner som tar krigsskoleutdanning, må opp.

Midt på treet i Nato

Nå har i alle fall regjeringen satt et tydelig kvinnemål. Kvinneandelen blant militære i Forsvaret er på under 14 prosent. Det er omtrent midt på treet blant Nato-land. En målsetting om minimum 30 prosent av begge kjønn på krigsskolene er mulig på kort sikt, står det på regjeringen.no. For befalsutdanningen vil det ta lengre tid, fordi opptak forutsetter tjenestegjøring som spesialister i Forsvaret.

Hæren kom dårligst ut

For også på befalsskolenivå er kvinneandelen lav. Det viser tall fra i vinter. Det var første opptak til den nye felles befalsskolen på Sessvollmoen. 15,2 prosent var kvinner. I tillegg var det stor variasjon mellom forsvarsgrenene.

I Hæren var bare 9,5 prosent av befalsskoleelevene kvinner. Sjøforsvaret og Luftforsvaret trakk derimot opp. Der var henholdsvis 17,9 prosent og 28,0 prosent kvinner. Men det var Hæren som hadde klart flest elever (74 av totalt 138). 

For å nå 30 prosent kvinner på befalsutdanning trenger Forsvaret 41 kvinner. I dag går 21 kvinner befalsskole. Det betyr at antall kvinner må dobles.