Ser behov for sidespor til militærleirene i Troms

​Hvis det blir bygget jernbane til Tromsø, vil det være behov for sidespor til Bardufoss leir og Setermoen leir, skriver Nye Troms. I tillegg må det bygges et sidespor på Heia i tilknytning til Mauken-Blåtind. Det melder Forsvarsdepartementet (FD) i sitt høringssvar til Jernbanedirektoratets utredning om bygging av jernbane fra Fauske til Tromsø. «For Forsvarets behov vil det være en fordel at traseen legges inn i landet, og med et sidespor til Harstad. Langs traseen vurderes det også å være militære behov for sidespor med losse- og lasteområder følgende steder: Narvik havn, Elvegårdsmoen leir, Evenes/Bogen kai, Harstad havn, Setermoen leir, Bardufoss leir, Heia ved sammenbindingstraseen Mauken-Blåtind, Storsteinnes kai og Tromsø havn», skriver FD.