Seniorprotest mot nedleggelse

Forsvarets seniorforbund (FSF) protesterer mot en eventuell nedleggelse av Forsvarets forum.  Det gjorde de onsdag, gjennom en resolusjon som ble vedtatt på landsmøtet på Gjøvik.
«Forsvarets forum er en kulturbærer i nasjonal sammenheng, og presenterer daglig objektiv journalistikk om hva som foregår i Forsvaret og dets indre liv. Ingen eksisterende medier i Norge vil kunne erstatte dette fagbladet», skriver forbundet blant annet i resolusjonen.
– Jeg tror det er viktig at Forsvaret forstår at de gjennom å opprettholde Forsvarets forums utgivelser og nettsted, er med på å støtte opp om åpenhet om egen organisasjon, sier forbundsleder Geir Anda.