Seminarer om langtidsplanen

​Temaer, muligheter og utfordringer skal debatteres i tre seminarer i regi av FHS/IFS. Det første skjer sammen med NUPI, torsdag 20. juni fra klokken 9 til 11 på Kulturhuset i Oslo. Seminaret «Ny langtidsplan for forsvarssektoren» direktesendes torsdag.  Arbeidet med ny langtidsplan for forsvarssektoren som nå er i gang, vil vurdere hvordan Norge skal innrette sitt forsvar i en omskiftelig og krevende sikkerhetssituasjon. Gjennom en rekke på tre seminarer inviterer Institutt for forsvarsstudier (IFS) til åpen debatt om sentrale sikkerhets- og forsvarspolitiske problemstillinger i dette arbeidet. Det første seminaret avholdes i samarbeid med Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og tar for seg egenevne, allierte forsterkninger og dilemmaer på operasjonelt nivå. Bidragsyterne leverer også inn skriftlige bidrag som samles i en avsluttende rapport som kommer ut til høsten.