Nyheter:

Seks menn og to kvinner terrorsiktes i Danmark

Åtte av de 20 personene som ble pågrepet i den storstilte politiaksjonen mot terrorplanlegging i Danmark, begjæres varetektsfengslet.

Det betyr at tolv personer etter alt å dømme blir løslatt. De øvrige åtte blir alle siktet for brudd på den mest alvorlige terrorbestemmelsen i dansk straffelov, skriver nyhetsbyrået Ritzau. 

Det dreier seg om seks menn og to kvinner. De åtte begjæres varetektsfengslet i to rettsmøter bak lukkede dører i København torsdag.

Bakgrunnen for aksjonen onsdag er mistanke om at en rekke personer var i ferd med å planlegge et terrorangrep med «militant, islamistisk motiv». Det er ikke kjent hva planene konkret skal ha gått ut på.

Det ble onsdag gjennomført ransakinger og pågripelser flere steder i landet. Sju av Danmarks tolv politikretser var involvert i aksjonen, og det ble aksjonert mot rundt 20 adresser.