Kultur:

Seier for slottet og funksjonshemmede

En fremtidig heisløsning for Akershus slott blir helt annerledes enn først foreslått av Forsvarsbygg.

Publisert Sist oppdatert

En ny mulighetsstudie for heis på Akershus slott inneholder hele 28 ulike alternativer. Forsvarsbygg har sendt en ny anbefaling til Riksantikvaren, som nå har bestemt seg og gitt dispensasjon fra kulturminneloven.
Anbefalingen fra Forsvarsbygg går ut på å bygge et heisbygg i tilknytning til Arnebergtrappa inne i borggården. Heisen skal skal gi enkelt adkomst til Faderbursfløyen, tilsvarende det som er hovedinngang inne i Borggården i dag. Overflatevalg for heisbygget er ikke valgt.

Flere løsninger

I tillegg er det anbefalt tilpasninger inne i slottet, blant annet en innvendig heis fra inngangsnivå, slik at de med en funksjonsnedsettelse enklere kan ta seg til og fra Christian IVs sal, Skriverstuefløyen og Romerikssalen. I tillegg anbefales tiltak for å gjøre slottskirken og billettutsalg og butikk tilgjengelig.  Riksantikvaren har også gått for disse løsningene.

«Ekstrarundene om heisen på slottet er en seier»

– Ekstrarundene om heisen på slottet er en seier for Akershus slott som sted og ikke minst for de funksjonshemmedes organisasjoner. Nå er vi hørt – skikkelig, sier Magnhild Sørbotten, konstituert nestleder i Handikapforbundet.

Forkastet Holmes anbefaling

Hun roser Forsvarets forum for å ha løftet heissaken opp på et nivå slik at berørte parter forstod hva som kom til å skje om man gikk for det tidligere anbefalte forslaget om heis i Blåtårnet. Dette forslaget, som tidligere var anbefalt av tidligere riksantikvar Jørn Holme, er nå forkastet. Den nye riksantikvaren Hanna Kosoen Geiran går for heisbygg liggende ved Arnebergtrappas sørlige oppgang.
Heis i Blåtårnet ville blitt en «B-inngang». Det anbefalte forslaget er det beste, mener Sørbotten i Handikapforbundet.

Det anbefalte forslaget er det beste

Representasjon og middager 

Akershus slott er representasjonssted for regjeringen, der blant annet stats- og regjeringssjefer og offisielle besøk til Norge tas med på middag og mottakelse.
Planene for de potensielt store inngrepene på Akershus slott, var det stor uenighet om for litt over ett år siden, særlig fordi de funksjonshemmedes organisasjoner ikke var tatt tilstrekkelig med på råd av Forsvarsbygg.

Også Akershus slotts venner, Oslo Bys Vel og Fortidsminneforeningen var motstander av de forkastede planene. Organisasjonene er nå i stort enige om de nye anbefalingene.

Det er nye runder gjennomført av Forsvarsbygg som har sikret et omforent forslag.
Det var Forsvarsdepartementet som etter omtalen i Forsvarets forum og protester fra funksjonshemmedes organisasjoner i fjor vår, ba Forsvarsbygg om ytterligere utredning.

Alle er enige om at dette er en god løsning


TILGJENGELIGhet

Seksjonssjef Erik-Anders Helin i Forsvarsbygg sier følgende om utviklingen:
Det er veldig gledelig at myndigheter, brukerne, forvalterne og interesseorganisasjonene er fornøyd med både prosessen og de anbefalte løsninger.  Forsvarsbygg har vært opptatt av åpenhet og medvirkning, og ser ut til nå å ha lykkes med det, sier Helin. Han sier Forsvarsbygg er stolte over å være med å bidra til bedre tilgjengelighet på dette viktige og tradisjonsrike kulturminnet.
– Hva skjer videre?
– Nå skal utredningen med anbefalinger sendes over til Forsvarsdepartementet. Så er det opp til de å fatte endelig vedtak om videre prosjektløp, sier Helin.

– Alle er enige om at dette er en god løsning, også jeg, sier riksantikvar Hanna Geiran til Forsvarets forum. Hun poengterer at Riksantikvaren har som et overordnet prinsipp at offentlige, historiske bygninger skal gjøres tilgjengelige. Alle skal ha lik mulighet til å delta på nasjonale markeringer på Akershus festning.
Riksantikvaren mener at Forsvarsbygg har tilrettelagt for bred involvering i prosessen og inkludert organisasjoner innen kulturminnevernet, handikaporganisasjoner og Forsvarets driftspersonell i diskusjonen om ulike løsningsforslag.

– Dette er viktig, og har gitt et bedre utgangspunkt for vedtak enn forrige løsning.
– Hvordan mener du heisbygget bør bli?
– Det er viktig å passe på at kulturminneverdiene tas vare på når man bygger noe nytt.  Riksantikvaren skal samarbeide med Forsvarsbygg for å finne de beste løsningene, og det er Forsvarsbygg som har ansvaret og vil starte detaljprosjekteringen. 
– Vi ser fram til at Akershus får bedre tilgjengelighet for alle, sier Geiran.

Powered by Labrador CMS