Savner flyttemeldinger

Bardu kommune mener flere unge forsvarsansatte glemmer å melde flytting til folkeregisteret og viser til en markert innbyggernedgang i aldersgruppa 19–34 år.
– Jeg vil ikke påstå noe, men det er ingenting som tyder på at antallet ansatte har sunket, og jeg håper vi får en dialog igjen slik at de som skal melde flytting også gjør det, sier rådmann Håvard Gangsås. 
Han antyder at hver skatteyter betyr rundt 100 000 til kommunekassa.
Regelen er at en 20-åring som har bodd hjemme hos foreldrene, skal melde flytting når han eller hun tar seg jobb og bor i en annen kommune.