Satsing på kjernekraft øker fare for atomkrig

Satsing på kjernekraft for å redde klimaet gir økt fare for atomkrig, skriver Morten Bremer Mærli og Halvor Kippe ved Forsvarets forskningsinstitutt i en kronikk i Aftenposten. Et tvingende behov for reduksjon i klimagassutslipp, energihungrige konsumenter og en velprøvd teknologiform har beredt grunnen for nye og dels overraskende støttekonstellasjoner for kjernekraften. Alt er klart for en ny runde i spillet om energiformen. Forties den mulige koblingen mellom kjernekraft og kjernevåpen, står vi i fare for å velge feil løsning på klimakrisen, mener de.