Satser på verdensrommet

Norge har undertegnet en multinasjonal avtale om satellittkommunikasjon med USA, Canada, Danmark, Luxembourg, Nederland, New Zealand og Tsjekkia. Avtalen gir Forsvarets operative avdelinger tilgang til global bredbåndskommunikasjon via satellitt fra 2017 til 2032. Norge og Nederland har også fornyet en avtale om forskningssamarbeid på mikrosatellitter for maritim overvåking. 


Powered by Labrador CMS