Samler havarikommisjoner

​Regjeringen har besluttet å slå sammen Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF) med Statens havarikommisjon for transport (SHT). Den nye havarikommisjonen får navnet Statens havarikommisjon. Havarikommisjonen vil være et faglig uavhengig forvaltningsorgan organisert under Samferdselsdepartementet. Sammenslåingen trer i kraft fra 1. juli 2020. Det arbeides nå med ulike tiltak for å legge til rette for sammenslåingen innenfor tidsfristen.