Samarbeider om transport- og tankfly

​Under Paris Air Show onsdag 19. juni 2019 ble det signert en samarbeidsavtale om tank- og transportfly mellom Frankrike, Belgia, Tyskland, Luxemburg, Nederland og Norge, ifølge regjeringen.no. Tyskland vil være den største bruker av disse flyene og vil betale en stor del av kostnadene. Norge betaler for et mindre antall framtidige flytimer. Disse vil primært bli brukt i forbindelse med oppdrag for de nye kampflyene, F-35.