Samarbeid Georgia

Ine Eriksen Søreide besøkte Georgia den 3 april. Der undertegnet hun og forsvarsminister Levan Izora en bilateral plan om forsvarssamarbeid i 2017. Norge skal fortsatt bidra med to offiserer til NATOs treningssenter i Georgia. Det norske Heimevernet skal også fortsette å trene deler av det georgiske Heimevernet. Les saken på Forsvarsdepartementets nett​​sider.