Nyheter:

– Russlands sabelrasling er del av et større bilde

Russland varslede øvelser utenfor kysten av Nordland og Troms viser utfordringene med å ha en stor nabo, sier Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

Tirsdag varslet Russland at det i perioden 14.–17. august vil bli øvet i fire store, såkalte fareområder i internasjonalt farvann utenfor kysten av Nordland og Troms. Varselet kommer bare dager etter at INF-avtalen om mellomdistanseraketter er opphørt og det generelle spenningsnivået mellom Russland og Nato har økt.

– Russlands øvelser i dette området er en del av et større bilde, sier Natos generalsekretær Jens Stoltenberg til NTB.

Han er på en kort og hektisk rundreise i Australia og New Zealand for å styrke Natos forhold til disse landene, men er godt orientert om utviklingen i kystområdene utenfor Norge. Han mener russernes stadige sabelrasling er en del av et mønster.

Overrasket forsvarsminister

Det norske forsvarsdepartementet skriver at den varslede øvelsen indikerer at russiske sjø- og luftstridskrefter planlegger å gjennomføre omfattende skarp øvingsaktivitet i internasjonalt farvann utenfor kysten av Nordland og Troms. 

Norske forsvarspolitikere uttrykte onsdag overraskelse og usikkerhet etter meldingen om de russiske øvelsene. 

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sa han heller ikke ser de militære grunnene til at øvelsen må legges så nær Norge. 

Åpne og skjulte maktmidler

– Vi ser et mer selvhevdende Russland som bruker både åpne og skjulte maktmidler mot naboer. Dette har gjort at Nato har gjennomført den største omstillingen av alliansen siden den kalde krigens slutt, sier Stoltenberg til NTB.

Han sier Russland har modernisert sine militære styrker, med nye våpensystemer og opprustning av atomarsenalet. Landet har dessuten vist vilje til handling ved å gå inn i Ukraina.

– De fleste Nato-land rustet ned etter den kalde krigens slutt, men nå har alle landene begynt å investere mer igjen. Vi lever i en usikker tid med nye trusler, en tid der vår nabo Russland ruster betydelig opp igjen, sier Stoltenberg.

Onsdag skulle han holde et bredt anlagt foredrag i tenketanken Lowy Institute i Sydney. Tidligere på dagen møtte han Australias politiske ledelse og drøftet Natos samarbeid med en nær alliert. 

Må ha ny avtale

– Vi ønsker ikke en ny kald krig, vi ønsker ikke en konfrontasjon med Russland. Vi ønsker dialog. Et av mine hovedmål som Natos generalsekretær har vært å få i gang dialogen med Russland, og det har vi heldigvis greid etter at den sto stille i mange år, sier han.

Generalsekretæren sier det er et prekært behov for en ny nedrustningsavtale etter sammenbruddet av INF-avtalen om mellomdistanseraketter.

– Viktige nedrustningsavtaler bryter sammen og Russland utplasserer nye atomraketter i strid med INF-avtalen. Dette er raketter som kan nå europeiske byer og Norge på svært kort tid. De er svært vanskelig å oppdage og reduserer terskelen for bruk. Alt dette er med på å økte trusselen mot Norge, sier Stoltenberg.