Russland planlegger mange nye atomreaktorer like ved norskegrensa

Russland planlegger å doble antallet atomreaktorer de neste 15 årene, skriver NRK. De fleste vil være militære reaktorer hos den russiske Nordflåten, kun få mil unna norskegrensa.
– Vi ser hovedsakelig en økning i militær satsing, men også i det sivile, sier redaktør i Barents Observer, Thomas Nilsen til NRK. Barents Observerer har utarbeidet en rapport som viser at Russland planlegger å doble antall atomreaktorer. De fleste vil ende i Arktis. En eventuell atomulykke vil kunne få store konsekvenser, også i Norge. Rapporten, som er basert på åpne kilder i Russland, viser videre at det ikke bare er Nordflåten som styrkes.
– Det er primært en styrking av atomubåter i den russiske Nordflåten, men også antall isbrytere vil dobles, og disse har mye kraftigere reaktorer enn før, sier Nilsen.