Russland har utplassert «dommedagsvåpen» på Kola

Russland skal utplassere 16 av det såkalte «dommedagsdronene» på Kola, skriver Dagbladet og viser til en artikkel i nyhetsbyrået TASS.
Det er antatt at Poseidon (navnet på dronene) vil bli plassert på to ubåter som forventes å bli satt inn som del av Nordflåten, og to som skal slutte seg til Stillehavsflåten. Hver av ubåtene vil frakte opptil åtte slike droner, slik at det totalt vil være 32 Poseidoner i kamptjeneste, sier kilden, ifølge nyhetsbyrået, skriver Dagbladet.