Russisk storøvelse utenfor kysten av Norge

14 august starter en stor russisk militærøvelse utenfor kysten av Norge. Russiske sjø- og luftstridskrefter planlegger å gjennomføre omfattende skarp øvingsaktivitet i internasjonalt farvann utenfor kysten av Nordland og Troms.
– Det er veldig lenge siden vi har sett en slik kombinasjon av skip, fly og ubåter, sier Rune Jakobsen som er sjef ved Forsvarets operative hovedkvarter.
Øvelsen som starter onsdag varer til 17. august. Den finner sted like etter at rundt 70 skip og 58 fly tok del i øvelsen Ocean Shield i Østersjøen hvor over 10 000 russiske soldater var involvert.
– Russerne øver forsvaret sitt og stresstester de maritime stridskreftene i en kompleks organisasjon, sier Jakobsen.
– Vi har ingen dialog med russerne knyttet til denne øvelsen, sier han til NRK.
For å få hjelp til å overvåke øvelsen stiller Nato med tre amerikanske P8 maritime overvåkningsfly samt et kanadisk maritimt overvåkningsfly.